Öğretmen Ünvanı Olanlara Müjde! Son Başvuru 2 Kasım...
haberin resmi

Kurumlar Arası Ve Kurum İçi Naklen 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Öğretmen Kadrolarına Atanacaklara İlişkin Duyuru MEB resmi internet sitesinden yayımlandı. 
 

KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ NAKLEN 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE 
KANUNU KAPSAMINDA ÖĞRETMEN KADROLARINA ATANACAKLARA İLİŞKİN 
DUYURU
 
Bakanlığımız öğretmen kadrolarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu ile 
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilk atama kapsamında 
Kurumlar arası ve Kurum içi naklen öğretmen ataması yapılacaktır. 
Bu kapsamda yapılacak atamalar için 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri arasında ön 
başvuru alınacaktır.
 Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci 
maddesinde belirtilen genel şartların yanında;
1- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında herhangi bir 
kamu kurum ve kuruluşuna Temmuz 2014 ve daha sonraki bir tarihte atanmış ve halen görev 
yapıyor olmak,
2- Başvuruların son günü itibarıyla devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak,
3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında Temmuz 
2014 ve daha sonraki bir tarihte atama teklifinin yapıldığı tarih itibarıyla öğrenim durumu
bakımından öğretmen unvanlı kadrolara atanabilme şartını taşıyor olmak,
4- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine 
ilişkin kararına uygun olmak,
5- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon 
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış 
olmak,
6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki 
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
7- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
özel şartları aranacaktır.
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde 
yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri 
arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim 
müdürlüklerine onaylattıracaktır. 
Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik 
formasyon belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına Temmuz 2014 tarihinden sonra 3713 sayılı
Kanun kapsamında atandıkları ve halen asıl Devlet memuru olarak görev yaptıklarına ilişkin 
belge istenecektir.
Ancak, ataması yapılan öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında 
öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında 
muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında 
bu belgeyi ibraz edecektir. 
Atamalar, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı öncelikli olan illere adayların tercihleri ve hizmet 
süresi üstünlüğüne göre kontenjan sınırlılığında il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılacaktır. 
Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Geri Dön

 Son 15 Güncel Haberleri Tüm Haberler
 Derneğimizin Amacı
 Gazilerden Tiyatro Gösterisi
 Derneğimiz;Siyaset üstü ve tüm siyasi partilere eşit mesafededir.
 19 Eylül Gaziler Günü Çoşkuyla Kutlandı
 ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ
 SAMSUN'DA BAYRAM ÇOŞKUSU
 SAMSUN KAMUOYUNA DUYURULUR
 18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ
 Gazi ve Şehit Yakınları 2.Genel Kurullarını Yaptılar.
 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü Kutlandı.
 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
  Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Polisevinde Yemek Verildi.
 Gazi ve Şehit Yakınları Dernekleri Samsun Valisini Makamında Ziyaret Ettiler.
 Kimse Yok mu Derneği Samsun Şubesi'nden Şehitlere Vefa.
 Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu’ndan Derneğimize Ziyaret