06/09/2011:: ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ
06/09/2011:: ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ 06 Temmuz 2011 tarihli ve 27986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik değişikliğiyle Şehit ve malul Gazi çocukları kontenjan nispetinde Özel Kreş ve Bakımevlerinden ücretsiz yararlanacaklardır. Yönetmeliğin Konuyla İlgili Maddesi Aşağıda Yer Almaktadır. Tüm Üyelerimize duyurulur. Samsun Şube Başkanlığı Yönetim Kurulu 06.09.2011 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986 MADDE 17– Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (g), (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir. b) Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, d) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, e) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, g) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar, h) Şehit ve malûl gazi çocukları, ı) Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar. İlgili Maddenin Eski Ve Yeni Hali Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 06.07.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27986 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin; kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma, personel şartları, ücret tarifeleri, denetim ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek, çağdaş anlayışa uygun düzeyde hizmet vermelerini sağlamaktır. Ücretsiz Bakım Madde 27- İl Müdürlüğü kuruluşların kapasitelerine göre en az iki çocuk olmak üzere % 5 ücretsiz kontenjan kullanılır. Bu sayı, kuruluşun kapasite sayısı haricinde kullanılır. İl Müdürlüğü bu ücretsiz kontenjanı aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve (Değişik:26/09/2008-R.G.27009/1md.) Sosyal Çalışmacı tarafından düzenlenecek sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilir; a) Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları, b) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md)Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar, c) (Mülga:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) d) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, e) (Değişik:06 /07 /2011-27986 RG/17 Md) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kadın Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, f) Cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları. İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde kuruluşlara ücretsiz olarak yerleştirilir. Ücretsiz olarak yerleştirilen çocukları bakmayı kabul etmeyen kuruluşlar hakkında 28 inci madde hükümleri uygulanır. g) (Ek Bent : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 17 md.)Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda korunma altında bulunan çocuklar, h) (Ek Bent : 06 /07 /2011- R.G. 27986 / 17 md.) Şehit ve malûl gazi çocukları,
Geri Dön

  Son Eklenen Duyurular Tüm Duyurular
 5.OLAĞAN GENEL KURUL
 VEFAT
 4.OLAĞAN GENEL KURUL
 2015 Yılı Üye Aidatları.
 16/09/2011:: KANUNLAR ve HAKLARIMIZ BÖLÜMÜ
 06/09/2011:: ÖZEL KREŞ VE BAKIM EVLERİ
 05/09/2011:: EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMLARI (2011/2012)
 31/01/2011:: ELEKTRİK TARİFELERİNDE İNDİRİM (ÖNEMLİ)
 27/10/2010:: POLİKLİNİK HİZMETLERİNDE ÖNCELİK
 04/09/2010:: ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE YARDIM GENELGESİ
 14/07/2010:: VAKIF ÜNİVERSİTELERİ TARAFINDAN, ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA BURS VERİLMESİ
 14/07/2010:: ŞEHİTLİK VE GAZİLİKLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEMELER
 14/07/2010:: GENEL MERKEZ BİLGİLENDİRME YAZISI
 11/05/2010:: ÜYE AİDATLARI
 03/05/2010:: DUYURU
 27/04/2010:: GAZİLER İÇİN ORTEZ-PROTEZ TEDARİK İŞLEMLERİ
 23/03/2010:: ÜYELERİMİZE DUYURULUR (Genel Merkez Çalışmaları)
 16/03/2010:: 18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ TÖRENİ
 16.03.2010:: GENÇLİK KAMPLARI DUYURUSU
 16/03/2010:: MEHMETÇİK VAKFI SAMSUN ŞUBESİNDEN DUYURU
 26/01/2010:: TÜTÜN İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ
 03/01/2010:: 5 ve 6. DERECE GAZİLERE MEHMETCİK VAKFI ÖDEMELERİ
 11/09/2009:: MEHMETÇİK VAKFINDAN DUYURU
 05/09/2009:: EĞİTİM-ÖĞRETİM YARDIMLARI
 05/09/2009:: ŞEHİT ve GAZİ ÇOCUKLARINA BURS
 04/07/2009:: SİTEDE YAPILAN YENİLİKLER
 02/06/2009::ÖZEL HASTANELERDE MUAYENE KATILIM PAYI
 09.04.2009:: MEHMETCİK VAKFI DUYURUSU
 08.04.2009:: DİYANETİN HAC KONTENJANI
 07.04.2009:: GENÇLİK KAMPLARI DUYURUSU
 01.04.2009: GENEL MERKEZDEN ÜYELERE DUYURULUR! !
 26/03/2009::ÜYELERİMİZE DUYURU
 23/02/2009::ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAN ÜCRETSİZ YARARLANMA
 20/02/2009::HUSUSİ DAMGALI (YEŞİL) PASAPORT
 13/02/2009:: ASKERLİK KANUNU (MUAFİYET) DUYURUSU
 07.11.2008:: SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PİRİMİ
 29/10/2008 Sitemiz Ziyaretcilerine Duyurulur.
 29/10/2008:: ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!!!!